Základní informace
Adresa Modřenec
Krouzova 3017/6
Praha 4 - Modřany
143 00
IČO 22 86 05 25
Statutární zástupce Mgr. Eva Špačková, předsedkyně sdružení
Bankovní spojení 239800931/0300
ČSOB Praha
Registrace MV ČR, odbor všeobecné správy
č.j. VS/1-1/80800/10-R
dne 2. 8. 2010
Výbor sdružení Mgr. Eva Špačková, předsedkyně sdružení
Mgr. Ivana Svobodová, místopředsedkyně sdružení
Ivana Kosová, hospodář
Pavla Křížová
Ing. Jaroslav Špaček
Revizor sdružení Ing. Jiřina Vašinová
Informace pro zájemce
Občanské sdružení Modřenec je určeno pro děti, mládež i dospělé členy se zájmem o folklor a lidovou kulturu. Bylo založeno v létě roku 2010. Členy se mohou stát jak jednotlivci, tak skupiny nebo soubory. Kompletní výčet práv a povinností členů a závazné principy fungování sdružení viz stanovy. Závaznou přihlášku do sdružení je nutné doručit poštou na adresu sdružení nebo předat osobně.

Převážnou většinu členů sdružení tvoří v současné době členové Lidového souboru Modřenec, který zahrnuje taneční oddělení pro děti předškolního a mladšího školního věku, malou a velkou muziku (malá muzika je určena dětem do 14 let). Soubor Modřenec se zaměřuje na český folklor a jeho zpracování úměrné věku členů. Bližší informace o činnosti souboru včetně kontaktů viz www.modrenec.cz.

Zkoušky souboru probíhají v budově MŠ Jahůdka v Krouzově ulici v Modřanech vždy v úterý od 17:00 hodin.

Členské příspěvky byly pro roky 2010 a 2011 stanoveny ve výši 1.500,-Kč a jsou splatné ve dvou splátkách (40% v září a 60% v únoru). Pro druhé a další dítě z jedné rodiny jsou příspěvky sníženy na 50%.

Dokumenty sdružení
Ke stažení jsou pouze náhledy dokumentů bez citlivých informací. Originály v plném znění včetně všech příloh jsou k nahlédnutí po dohodě se členy výboru sdružení.
Stanovy občanského sdružení Modřenec
Zápis z ustavující valné hromady 14.9.2010
Zápis z jednání výboru sdružení 14.9.2010
Zápis z jednání výboru sdružení 4.11.2010
Nástěnka
Zde najdete informace, které jsou aktuálně vyvěšené na nástěnce v šatně (nebo se tam objeví před nejbližší zkouškou)
Členské příspěvky na období 01 - 06/2011 - vyvěšeno 25.1.2011, doplněno 1.2.2011
Informace pro rodiče - vyvěšeno 25.1.2011
Nejbližší akce - vyvěšeno 8.3.2011


©  Jaroslav Špaček 2010, 2011             poslední aktualizace 8.3.2011